επικουφίζω

ἐπικουφίζω (AM) [κουφίζω]
μσν.
μέσ. επικουφίζομαι
ανακουφίζομαι από τα οικονομικά βάρη
αρχ.
1. ελαφρύνω, ελαττώνω το βάρος («ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν καὶ τὴν νέα ἐπικουφισθεῑσαν», Ηρόδ.)
2. σηκώνω ψηλά κάτι («σὺ δὲ πατρός... πλευρὰς σὺν ἐμοὶ τάσδ’ ἐπικούφιζε», Σοφ.)
3. κάνω κάτι ελαφρότερο, μετριάζω, ανακουφίζω (α. «ἐπικουφίζει τι ἡ τιμὴ τοὺς πόνους τῷ ἄρχοντι», Ξεν.
β. «δεῑ δή με κἀκέλευστον εἰς ὅσον σθένω μόχθου ‘πικουφίζουσαν ὡς ῥᾷον φέρῃς, συνεκκομίζειν σοι πόνους», Ευρ.)
4. (με δοτ. οργαν.) εμπνέω θάρρος, δύναμη («τῷ μὲν προσώπῳ παραθαρρύνων, ταῑς δὲ ἐλπίσιν ἐπικουφίζων», Ξεν.)
5. κάνω κάτι κούφο, ελαφρύνω κάτι, το κάνω ελαφρό, και μτφ. ανόητο
6. μέσ. ἀνακουφίζομαι (με αιτ. τού αντικ. και δοτ. τού μέσου) κάνω πιο ελαφρό («ταῑς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῑς τὸν πόνον ἐπικουφίζομαι», ΠΔ)
7. φρ. «ἐπικουφίζω γῆν» — κάνω τη γη ελαφρότερη, τήν αραιώνω με το σκάλισμα, σκάβω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπικουφίζω — lighten pres subj act 1st sg ἐπικουφίζω lighten pres ind act 1st sg ἐπικουφίζω lighten pres subj act 1st sg ἐπικουφίζω lighten pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφίζεσθε — ἐπικουφίζω lighten pres imperat mp 2nd pl ἐπικουφίζω lighten pres ind mp 2nd pl ἐπικουφίζω lighten pres imperat mp 2nd pl ἐπικουφίζω lighten pres ind mp 2nd pl ἐπικουφίζω lighten imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) ἐπικουφίζω lighten imperf ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφίζετε — ἐπικουφίζω lighten pres imperat act 2nd pl ἐπικουφίζω lighten pres ind act 2nd pl ἐπικουφίζω lighten pres imperat act 2nd pl ἐπικουφίζω lighten pres ind act 2nd pl ἐπικουφίζω lighten imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) ἐπικουφίζω lighten imperf …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφίσει — ἐπικουφίζω lighten aor subj act 3rd sg (epic) ἐπικουφίζω lighten fut ind mid 2nd sg ἐπικουφίζω lighten fut ind act 3rd sg ἐπικουφίζω lighten aor subj act 3rd sg (epic) ἐπικουφίζω lighten fut ind mid 2nd sg ἐπικουφίζω lighten fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφίσουσι — ἐπικουφίζω lighten aor subj act 3rd pl (epic) ἐπικουφίζω lighten fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπικουφίζω lighten fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐπικουφίζω lighten aor subj act 3rd pl (epic) ἐπικουφίζω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφίσουσιν — ἐπικουφίζω lighten aor subj act 3rd pl (epic) ἐπικουφίζω lighten fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπικουφίζω lighten fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐπικουφίζω lighten aor subj act 3rd pl (epic) ἐπικουφίζω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφίσῃ — ἐπικουφίζω lighten aor subj mid 2nd sg ἐπικουφίζω lighten aor subj act 3rd sg ἐπικουφίζω lighten fut ind mid 2nd sg ἐπικουφίζω lighten aor subj mid 2nd sg ἐπικουφίζω lighten aor subj act 3rd sg ἐπικουφίζω lighten fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφιεῖ — ἐπικουφίζω lighten fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπικουφίζω lighten fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐπικουφίζω lighten fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπικουφίζω lighten fut ind act 3rd sg (attic epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφιζόμεθα — ἐπικουφίζω lighten pres ind mp 1st pl ἐπικουφίζω lighten pres ind mp 1st pl ἐπικουφίζω lighten imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) ἐπικουφίζω lighten imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικουφιζόμενον — ἐπικουφίζω lighten pres part mp masc acc sg ἐπικουφίζω lighten pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐπικουφίζω lighten pres part mp masc acc sg ἐπικουφίζω lighten pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.